70 lat w infrastrukturze 
drogowej i kolejowej

Feroco S.A. w upadłości układowej

ul. Wołczyńska 24

60-003 Poznań

tel. +48 61 222 31 00

fax +48 61 222 31 01

sekretariat@feroco.pl

www.feroco.pl

Informacje ogólne

Dynamiczny rozwój, wielomilionowe kontrakty oraz doświadczenie stawiają FEROCO S.A. w upadłości układowej w gronie znaczących firm z branży robót kolejowych i inżynierskich w kraju. Zdobywamy uznanie Klientów, oferując wysokiej jakości usługi budowlano-montażowe na rynku robót komunikacyjnych, wykonywane w warunkach przyjaznych dla pracowników i środowiska naturalnego.

Historia

 • 1946
 • 1967
 • 1975
 • 1981
 • 1993
 • 1995
 • 2000
 • 2002
 • 2004
 • 2006
 • 2007
 • 2011
 • 2014

Powstanie firmy

Powstanie Państwowego Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych.

Eksport

Rozpoczęcie robót eksportowych w byłej NRD, realizowanych do 1994 roku.

Centralna Magistrala Kolejowa

Rozpoczęcie realizacji Centralnej Magistrali Kolejowej.

Poznański Szybki Tramwaj

Rozpoczęcie budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST), realizowanej do 1997 roku.

Inwestycje w Ankarze i strategiczna linia kolei

Rozpoczęcie budowy torów metra i lekkiej kolei w tureckiej Ankarze, zakończonej w 1996 roku oraz rozpoczęcie modernizacji strategicznej linii kolejowej E-20, realizowanej w ramach 25 kontraktów do 2008 roku.

Powstanie Spółki Akcyjnej

Przekształcenie firmy w Spółkę Akcyjną-Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A.

Linia kolejowa E-30

Rozpoczęcie modernizacji linii kolejowej E-30.

Most Świętego Rocha

Rozpoczęcie prac na Moście Świętego Rocha w Poznaniu, ukończonych w 2004 r.

Spółka w Multico

Wejście do Grupy Kapitałowej MULTICO Zbigniewa Jakubasa.

Poznański Węzeł Kolejowy i wiadukt w Poznaniu

Rozpoczęcie modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego, zakończonej w 2008 roku oraz rozpoczęcie przebudowy wiaduktu nad ul. Dolna Wilda w Poznaniu, ukończonej w 2007 roku.

Zmiana nazwy

Zmiana nazwy firmy na FEROCO S.A. i rozpoczęcie prac na wiadukcie Kosynierów Górczyńskich w Poznaniu, realizowanych do 2008 roku.

Linie Kolejowe E-65 oraz E-30

Rozpoczęcie modernizacji linii kolejowej E-65 (LCS Gdynia i LCS Gdańsk, odcinek Ciechanów-Mława) oraz linii E-30 na odcinku Tarnów-Dębica.

LCS Skierniewice i Most Uniwersytecki

Rozpoczęcie robót w zakresie modernizacji linii Warszawa-Łódź (LCS Skierniewice) oraz przebudowy Mostu Uniwersyteckiego w Poznaniu.

Usługi

Budowa oraz modernizacja: stacji oraz linii kolejowych i tramwajowych (wykonawstwo robót torowych, wykonawstwo sieci trakcyjnej i zasilania elektroenergetycznego, obiekty inżynieryjne i inżynierskie), obiektów inżynierskich, mostów i wiaduktów (rozbiórka istniejących obiektów, odtwarzanie i renowacja, projektowanie i budowa nowych obiektów), dróg i autostrad (prace drogowe, w tym roboty ziemne liniowe, odwodnieniowe, przebudowa dróg istniejących w zakresie kolizji z autostradą, roboty wykończeniowe).

Zainspirowani
przyszłością

Budownictwo

Zarządzanie funduszami
zamkniętymi

Finanse