Zainspirowani
przyszłością

Centrum Nowoczesnych Technologii S. A.

ul. Wojska Polskiego 12

41-208 Sosnowiec 

tel. +48 32 294 40 11

fax +48 32 263 39 07 

sekretariat@cntsa.pl

www.cntsa.pl

Informacje ogólne

Centrum Nowoczesnych Technologii S. A. notowana jest od 1998 roku na warszawskiej giełdzie. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji obiektów inżynierii lądowej i wodnej a obecnie koncentruje się na działalności związanej z hydrotechniką i zamówieniami infrastrukturalnymi dla jednostek samorządu terytorialnego. Spółka rozwija także nowe obszary aktywności biznesowej w branży technologii ITS i Smart City.

Historia

 • 1968
 • 1991
 • 1998
 • 1999
 • 2002
 • 2010
 • 2013
 • 2014
 • 2015

Powstanie firmy

Historia Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. bierze swój początek w roku 1968, kiedy to rozpoczęła swoją działalność jako przedsiębiorstwo państwowe powstałe celem zabezpieczenia potrzeb sprzętowych dla dynamicznie rozwijającej się w tamtych latach branży budowlanej. Początkowo funkcjonowała głównie w obszarze usług sprzętowych i wynajmu sprzętu jednak z upływem lat profil jej działalności ulegał modyfikacjom a sama firma doskonaliła się i przekształcała.

Powstanie Spółki Akcyjnej

W wyniku tych przekształceń powstała spółka akcyjna o nazwie PEMB „Energopol” S.A. – firma, która znacznie rozszerzyła wachlarz swoich usług i systematycznie wchodziła w nowe strefy aktywności gospodarczej w zakresie robót budowlanych.

Wejście na giełdę

Kolejne lata pozwoliły zdobyć cenne doświadczenie i ugruntować pozycję na rynku budowlanym. Ważnym momentem w działalności „Energopol – Południe” S.A. było wprowadzenie akcji Spółki w 1998 roku do obrotu publicznego. Pierwsze notowanie Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miało miejsce 6 listopada 1998.

Zmiana statutu i nazwy

W roku 1999 roku nastąpiła zmiana Statutu Spółki i nazwy firmy na „Energopol – Południe” Spółka Akcyjna.

Rejestracja w KRS

12 grudnia 2002 roku Spółka "Energopol - Południe" S.A. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skrzydła Biznesu

Spółka została wyróżniona nagrodą „Skrzydła Biznesu” przyznawaną przez Dziennik Gazeta Prawna firmom, które potrafią rozwijać się pomimo trudnych warunków rynkowych, wykorzystując innowacyjne rozwiązania.

Powstanie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

15 marca 2013 roku nastąpiła zmiana Statutu Spółki i nazwy firmy na Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna.

GetEntra w Grupie Kapitałowej CNT S.A.

Od listopada 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej CNT S.A. wchodzi GetEntra Sp. z o.o. działająca na rynku obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii.

Rozwój

Od czasu debiutu giełdowego minęło wiele lat, Spółka stale rozwija się i przeobraża, a konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy pozwalają śmiało patrzeć w przyszłość. Firma stawia sobie odważne cele, starając się o ich systematyczną realizację a jej dążenie do samodoskonalenia podyktowane jest dbałością o interes i zadowolenie Inwestorów i Klientów.

Usługi

 • inżynieria środowiska
 • roboty hydrotechniczne
 • roboty drogowe
 • obiekty kubaturowe i roboty ogólnobudowlane
 • roboty inżynieryjne
 • roboty ziemne
 • ITS i SMART CITY

Produkcja
i dystrybucja filmowa

Film

70 lat w infrastrukturze 
drogowej i kolejowej

Budownictwo komunikacyjne